Bart Michiels (onderzoeker)

Bart Michiels is Doctor in de Psychologie (KU Leuven) en master student Klassieke Compositie. Zijn doctoraatsonderzoek handelde over het gebruik van single-case experimentele designs in het kader van de statistische evaluatie van CBT behandelingen voor chronische pijn.

 

Als lector/onderzoeker bij de opleiding Toegepaste Psychologie (AP Hogeschool) werkt Bart momenteel aan het Weerbare Kunstenaars onderzoek.

 

Tessa Weyns (onderzoeker)

Magda Thielemans (onderzoeker)

Tessa Weyns is klinisch psychologe, Master in de Schoolpsychologie en Doctor in de Psychologie (KU Leuven). Ze deed de afgelopen jaren onderzoek naar het belang van sociale relaties voor het welzijn van kinderen en jongeren en ontwierp een preventieprogramma gefocust op het doorbreken van stereotypen over hoogbegaafde leerlingen. Momenteel is Tessa werkzaam als onderzoekster bij het Weerbare Kunstenaars onderzoek en als lector bij de opleiding Toegepaste Psychologie (AP Hogeschool). Hier geeft ze onder andere les in opleidingsonderdelen aangaande preventie en professioneel handelen.

 

Magda Thielemans studeerde Dans en danspedagogie aan het Hoger Instituut voor Dans (nu: Koninklijk Conservatorium Antwerpen, AP School of Arts). Ze behaalde met onderscheiding het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid en studeerde later met grote onderscheiding af als gegradueerde in de Hedendaagse Dans.

 

Aan het Antwerpse conservatorium ontwikkelde ze de bewegingstraining Lichamelijk Bewustzijn (methode LB) voor acteurs en zangers en instrumentalisten. Samen met Anne Schütt en Nathalie Roussel voerde ze onderzoek naar letselpreventie bij professionele muzikanten.

Magda Thielemans is lid van de onderzoeksgroep CORPoREAL AP School Of Arts

(https://ap-arts.be/onderzoeksgroep/corporeal ).

 

Magda Thielemans geeft regelmatig navormingen en masterclasses over de methode LB. Ze geeft jaarlijks een masterclass LB aan de International Opera Academy in Gent. Ze maakte geruime tijd deel uit van het docententeam van de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo.

 

Als onderzoeker maakt ze deel uit van het Weerbare Kunstenaars onderzoeksteam.

 

Hanne Claessens (onderzoekscoördinatie)

Annouk Van Moorsel (onderzoekscoördinatie)

Elisah D'Hooge (onderzoekscoördinatie)

Hanne Claessens is Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschap en behaalde een Master na Master Conflict & Development en een postgraduaat Internationale Researchjournalistiek. Tijdens haar studies lag haar focus op het Amerikaanse imperialisme, de Koerdische kwestie in Turkije en het conflict tussen Israel en Palestina, waarin ze zich verdiepte voor scripties, tijdens studiereizen en stages bij MO* en het Vlaams Vredesinstituut in het Vlaams Parlement.

 

Voor MO* nam ze vervolgens Thaïse huwelijksmigratie naar België onder de loep en voor Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw schreef ze een handboek voor bemiddelaars in buren- en buurtconflicten. Als verantwoordelijke voor de studiedienst en communicatie bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding verruimde ze haar kennis op vlak van hulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie, welke ze vervolgens inzette als onderzoeker en projectleider ‘psychosociale problemen in de huisartspraktijk’ bij Domus Medica. Aan de Universiteit Antwerpen werkte ze aan een onderzoeksproject (1733) met huisartspraktijken, wachtposten en spoedafdelingen in de regio Leuven/Tienen rond integratie van de huisarts in de dringende medische hulpverlening en organisatie van zorg buiten de kantooruren.

 

Als onderzoeker en coördinator onderzoek bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan AP werkt Hanne verder nog aan een onderzoek rond culturele sensitiviteit in rekrutering en zet ze zich in om onderzoek in deze opleiding op de kaart te zetten. Ze maakt deel uit van het kernteam van het kenniscentrum iSOS.

 

Annouk Van Moorsel studeerde en behaalde diploma’s aan de Stedelijke Normaalschool van Antwerpen (geaggregeerde lager secundair onderwijs lichamelijke opvoeding, 1983), het Hoger Instituut voor Dans (dans en leraar dans 1986 en 1996) en de Vrije Universiteit Brussel (Licentiaat in de klinische psychologie, 1991).

 

Ze heeft gewerkt als danser, choreograaf, dansmeester en dansleraar van 1984 tot 2002. Vanaf 1987 werd ze aangesteld als leraar dans in het in het deeltijds kunstonderwijs en in het hoger kunstonderwijs (Hoger Instituut voor Dans). Ze is sinds 2002 coördinator van de lerarenopleiding dans. Aan het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen was ze verantwoordelijk voor het kwaliteitszorgbeleid van het departement tot 2007. Hierna werd ze hoofd van de  lerarenopleidingen dans, drama en muziek. Tot 2017 doceerde ze er tevens ontwikkelingspsychologie en vakdidactiek initiatie dans.

 

Als psycholoog/therapeut was Van Moorsel werkzaam in haar privé praktijk en de groepspraktijk “de Psychologenassociatie” te Mechelen tot 2007.

 

Ze is co-auteur van het boek “4 je mee?” Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek en beeld” (Garant, 2013) met co-auteurs Bob Selderslaghs, Sanne Caluwaerts en Indra Wolfaert.

 

Sinds 2005 is ze nauw betrokken als promotor en copromotor bij verschillende onderzoeksprojecten van het departement Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Antwerpen. Sinds januari 2018 is Van Moorsel voorzitter van de onderzoeksgroep CORPoREAL, met een sterke focus op podiumkunsten, lichamelijkheid en kunsteducatie.

 

Ze is lid van het Inrichtingsorgaan van de Artesis Plantijn Hogeschool, de Raad van de School of Arts Koninklijk Conservatorium en de Onderzoeksraad van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Koninklijke Academie Antwerpen.

 

Elisah D’Hooge is Doctor in de Psychologie en behaalde een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Ze heeft ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, en neuroimaging. Ze ondersteunt als opleidingshoofd Toegepaste Psychologie verschillende onderzoeksprojecten en bouwde mee het kenniscentrum iSOS uit. Zij coördineert mede het Weerbare Kunstenaars onderzoek.

© 2020 AP Hogeschool