Weerbare

Kunstenaars

 

Een preventieprogramma voor de uitdagingen van de artistieke praktijk

 

 

 

Een initiatief van de opleiding Toegepaste Psychologie en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool en Antwerp HeArts

Het onderzoek

Uitdagingen voor de podiumkunstenaar

Het werkveld, waaronder het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) is bezorgd over het psychisch welbevinden van podiumkunstenaars en trekt aan de alarmbel. De uitdagingen voor podiumkunstenaars zijn talrijk en specifiek, maar weinig onderzocht. Ze situeren zich op het fysieke, psychologische en sociaal-artistieke domein. Het vergroten van de weerbaarheid van podiumkunstenaars is essentieel om psychische klachten te vermijden.

 

Het onderzoek wil inzicht verwerven in de psychische belasting van podiumkunstenaars om een multidisciplinair (kunsten, psychologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen) preventieprogramma te ontwikkelen om psychische klachten bij podiumkunstenaars (dansers, muzikanten en acteurs) te voorkomen.

Tijdens hun opleiding en in het professionele leven worden podiumkunstenaars geconfronteerd met een resem aan uitdagingen op fysiek, psychologisch en sociaal-artistiek vlak.

 

Op basis van diepte-interviews, focusgroepen en systematische observatie zal worden nagegaan welke uitdagingen zich stellen in het leven van professionele podiumkunstenaars en wat het effect is op hun mentale gezondheid. Subvragen zullen peilen naar psychische belasting, weerbaarheid, risico- en beschermende factoren en copingvaardigheden van podiumkunstenaars en good practices in de verschillende disciplines. De subjectieve beleving van de podiumkunstenaar staat hierbij centraal.

Meer weten?

Meer weten?

Onderzoeksteam

Bart Michiels

Elise Wauters

Magda Thielemans

Hanne Claessens

Annouk Van Moorsel

Elisah D'Hooge

Partnerorganisaties

Naar teampagina

Preventieprogramma

Het onderzoek zal resulteren in de ontwikkeling van een multidisciplinair preventieprogramma ter bevordering van de mentale gezondheid van podiumkunstenaars.

 

Copingvaardigheden van individuele podiumkunstenaars en good practices in de psychologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen en de kunsten worden geëxploreerd om dit preventieprogramma vorm te geven.

 

 

 

  1. en
  2. nl
Choose language / taalkeuze

© 2020 AP Hogeschool